Interview with the Team Captains 2015

2015

2015 firar Team Surprise och Andrea Dohány 30-årsjubileum som lag. I år har laget både VM i Kanada och en stor uppvisning i Globen under Konståknings-EM inför miljontals TV-tittare att se fram emot.

Team Surprises 30:e säsong kommer att bli något alldeles speciellt. Laget är känt för att alltid utmana sportens gränser men i år har de valt att även utmana sig själva lite extra.
– Vi ville verkligen göra något unikt i år. Vi har utmanat oss själva väldigt mycket med säsongens program, säger Team Surprises nya lagkapten Hanna Karem.
– Vi har en lite ny åkstil och kombinerar det ”gamla” Surprise med det nya, fortsätter Nathalie Lindqvist, lagkapten sedan tre år tillbaka.
Lagkaptenerna berättar att de har en väldigt bra känsla så här långt på säsongen. Lagandan är på topp och de har redan kommit långt med årets program.
– Vi är inte så många nya åkare så eftersom vi har åkt tillsammans i ett år redan nu så är vi väldigt inåkta ihop vilket gör det lättare. Vi behövde inte börja om helt från grunden efter förra säsongen utan kunde fortsätta påbyggnaden direkt, säger Nathalie.

Den här säsongen kommer Team Surprise bjuda på två program med väldigt starka teman och budskap som speglar två olika sidor av vårt samhälle. Kortprogrammet har temat ”Social Media” och visar hur mycket vi påverkas av den digitala världen idag.
– Nu för tiden, oavsett vilken ålder du är, så kan du relatera till temat i vårt kortprogram. Det är ett lite mer skojigt program vilket är skönt med tanke på vad vi har för långprogram, säger Hanna.

Långprogrammet har istället det väldigt känsloladdade temat ”Human Equality” där laget vill visa att alla människor är lika värda. – Eftersom vi har så många blandade kulturer i vårt lag så känns det som ett perfekt tema för oss. Det är väldigt känslosamt och vi hoppas att det verkligen ska beröra, fortsätter Hanna.
– Det blir nu extra viktigt för oss att kunna uttrycka de känslor som vi vill förmedla och ge ett budskap som vi står för, säger Nathalie. Under hösten har Team Surprise byggt upp och finslipat sina program och nu väntar vårsäsongen med alla tävlingar.
– Det är självklart alla tävlingar vi ser mest fram emot. Att få visa upp resultatet efter allt slit som ligger bakom för att få de här programmen att funka. Det är på tävlingarna vi får belöningen för det vi har kämpat för hela hösten. Det är nu festen börjar, säger Nathalie.
– Men i år ska vi även få vara med på Konståknings–EM och det kommer verkligen att bli jätteroligt. Det är ett jättestort Konståkningsevent och just att det är i Sverige och i Globen och ses av så många på TV är väldigt stort för oss. Det är fantastiskt för sporten att vi får vara med och synas så mycket, säger Hanna.
2015 är det 30 år sedan Andrea Dohány startade Team Surprise i Landvetter och detta kommer att firas med en stor fest i april.
– Då hoppas vi att vi kommer få fira både ett VM-guld och att det blir OS. Att laget funnits så länge och att både vi och sporten har utvecklats så mycket är helt fantastiskt. Andrea är en stor och jätteviktig del i det vi gör. Det är tack vare henne som vi är där vi är idag, avslutar Nathalie.

Team Captains Nathalie Lindqvist and Hanna Karem.

Team Captains Nathalie Lindqvist and Hanna Karem.

2015 Team Surprise and Andrea Dohány celebrate their 30th anniversary as a team. This year the team has both the World Championships in Canada and a great show during the European Figure Skating Championship in front of millions of TV viewers to look forward to. 

Team Surprise’s 30th season will be something truly special. The team is known for always challenging the sport’s limits, but this year

they have chosen to challenge themselves a little bit extra as well. – We really wanted to do something unique this year, says Team Surprise’s new captain Hanna Karem.
– We have a bit of a new skating style that combines the “old” Surprise with the new, continues Nathalie Lindqvist, team captain for three years.

The team captains have a very good feeling so far in the season. The team spirit is at it’s peak and they have already come a long way with this year’s programs.
– Our team hasn’t changed much this year so most of us have been skating together for a year, which makes it easier. We did not have to start from scratch after last season and could continue right away instead, says Nathalie.

This season, Team Surprise will show you two programs with very strong themes and messages that reflect two different sides of our society. The Short program has the theme “Social Media” and shows how much we are affected by the digital world today.
– Nowadays, no matter what age you are, you can relate to the theme of our short program. It’s a little bit more fun program which is nice considering what kind of theme we have in our free program, says Hanna.

The Free program has instead the very emotive theme “Human Equality” where the team wants to show that all people are equal. – Because we have so many mixed cultures in our team, it feels like the perfect theme for us. It is very emotional and we hope that it will truly move the audience, continues Hanna.
– It is even more important for us now to be able to express the feelings that we want to convey and deliver a message that we stand for, says Nathalie.

During the fall, Team Surprise has built up their programs and now awaits the spring season with all the competitions.
– It is obvious we look forward to the competitions the most, so that we can show the result of all our hard work. It’s at the competitions we get the reward for everything we have worked for throughout the fall. It is now that the party begins, says Nathalie.

– But this year, we will also be part of the European Figure Skating Championship and it will be great indeed. It is a huge skating event and the fact that it is held in Sweden and seen by many on TV is very big for us, says Hanna.

It is 30 years since Andrea Dohány started Team Surprise in Landvetter and it will be celebrated with a big party in April.
– That the team has been around for so long and that both we and the sport has developed so much is fantastic. Andrea is a great, and very important part of everything we do. It’s because of her that we are where we are today, says Nathalie.

goalsKommentera